dimarts, 26 de maig de 2009

Bloc amb material en català

He trobat una web amb molt material per a treballar en català.

http://totmaterials.wordpress.com/

Inserir fonts en LLiurex

Primer anem a permetre que el usuari root puga entrar en el sistema gràfic, ja que ens simplifica molt la feina.
En un terminal posar-li una contrasenya al root:
sudo passwd root
password:lliurex
Obrir el programa Sistema/Administració/Finestra d'entrada/Apartat Seguretat. Habilitar l'opció que permet entrar a l'administrador de sistema local.
Canviar d'usuari
Entrar en l'entorn gràfic com a usuari root. Password lliurex
Copiar en la ruta: usr/share/fonts/truetype les fonts que vulgau inserir.

dimarts, 12 de maig de 2009

MATERIAL TEA


Les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) són excel·lents pensadors visuals, és a dir, comprenen, assimilen i retenen millor la informació que se'ls presenta de manera visual. Enfront de la informació verbal (que utilitza el canal auditiu, és abstracta i desapareix), les imatges romanen en el temps i impliquen un menor nivell d'abstracció. Aqueixa característica de representar informació de manera visual, permanent i concreta, s'ajusta a les característiques específiques del pensament d'una persona amb autisme, la qual cosa ha fet que l'ocupació dels suports visuals s'haja convertit en una de les estratègies bàsiques i fonamentals en tots els processos d'ensenyança-aprenentatge de les persones amb TEA.
http://www.deletrea.es/