dimarts, 26 de maig de 2009

Inserir fonts en LLiurex

Primer anem a permetre que el usuari root puga entrar en el sistema gràfic, ja que ens simplifica molt la feina.
En un terminal posar-li una contrasenya al root:
sudo passwd root
password:lliurex
Obrir el programa Sistema/Administració/Finestra d'entrada/Apartat Seguretat. Habilitar l'opció que permet entrar a l'administrador de sistema local.
Canviar d'usuari
Entrar en l'entorn gràfic com a usuari root. Password lliurex
Copiar en la ruta: usr/share/fonts/truetype les fonts que vulgau inserir.

Cap comentari: