divendres, 6 de maig de 2011

ORIENTACIÓ ESPACIAL


http://www.edu365.cat/infantil/espai/SD15/index.html

http://www.sehacesaber.org/juegos/nubaris/X_TA_4_2.html

http://www.sehacesaber.org/juegos/nubaris/V_TA_4_3.html


https://picasaweb.google.com/Patolin550/JuegoDeOrientacionEspacial#


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/capaon/jclic/capaon.jclic.zip&lang=ca&title=Cap+a+on&skin=@blue.xml

http://www.xtec.es/~mfortun4/clics.htm


http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.htm

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA


http://conteni2.educarex.es/mats/11340/contenido/index2.html

http://conteni2.educarex.es/mats/11344/contenido/index2.html

http://irati.pnte.cfnavarra.es/creena/010tecnologias/recursos%20educativos/JClic/primera.htm

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20071116_3_0180100&secuencia=false#

ORTOGRAFIA


Per a treballar l'ortografia

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/ortografia.htm