dimarts, 11 de maig de 2010

Premis recursos educatius digitals 2009

Educación premia 94 projectes educatius innovadors en la utilizació d' elements multimedia

Jo he participat amb un treball cooperatiu en la secció d'Educació Especial amb el treball "Juguem amb les paraules", per a desenvolupar la conciencia fonológica.

Lectoescriptura Down


Material Per a treballar la lectoescriptura :

http://www.down21.org/educ_psc/material/librolectura/index.html

Taules de multiplicar


Per a estudiar les taules de multiplicar:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html

http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm

http://www.salonhogar.com/matemat/multiplicar/menu.html

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegos/juego_tabla_multiplicar_1.php

Taula pitagórica:

http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/matematicas/temas/4/unidad2/mtablas.htm

Cançons de les taules de multiplicar :

http://www.4shared.com/get/286188507/ec1141da/Taules_de_multiplicar.html