dimarts, 12 de maig de 2009

MATERIAL TEA


Les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) són excel·lents pensadors visuals, és a dir, comprenen, assimilen i retenen millor la informació que se'ls presenta de manera visual. Enfront de la informació verbal (que utilitza el canal auditiu, és abstracta i desapareix), les imatges romanen en el temps i impliquen un menor nivell d'abstracció. Aqueixa característica de representar informació de manera visual, permanent i concreta, s'ajusta a les característiques específiques del pensament d'una persona amb autisme, la qual cosa ha fet que l'ocupació dels suports visuals s'haja convertit en una de les estratègies bàsiques i fonamentals en tots els processos d'ensenyança-aprenentatge de les persones amb TEA.
http://www.deletrea.es/

1 comentari:

Capitán Haddock ha dit...

Gràcies Mercedes per l'enllaç !!!
Ho posaré també en el meu blog !!
Dona moltes idees
ets una "crak" cercant planes
Es racó des pt (Eduard)