dimecres, 5 de novembre de 2014

Curs Educació Inclusiva TEA


Característiques del curs TEA


Objectius

L'objectiu general del material és facilitar uns coneixements bàsics sobre Trastorns de l'Espectre de l'Autisme que permeten desenrotllar una intervenció educativa adequada a estos alumnes i alumnes, en el marc general de la inclusió, unint ciència, ètica i empatia.
Així mateix, són objectius específics:
  • Acostament a la terminologia bàsica.
  • Adquisició de conceptes, definicions i models teòrics sobre TEA.
  • Coneixement de les tècniques instrumentals, els recursos didàctics, les ajudes i les adaptacions de material per a alumnat amb TEA.
  • Comprensió de les formulacions teòriques sobre distints aspectes de TEA i la inclusió educativa.
  • Aplicació dels principis teòrics a l'anàlisi i possible intervenció davant de determinats casos.
  • Desenrotllament d'una actitud positiva davant de les persones amb TEA i la seua inclusió acadèmica i social.
  • Tindre competencia per a valorar si una pràctica és o no una bona pràctica basada en l'evidència, podent discernir tractaments que poden produir resultats positius d'aquells altres tractaments que no compten amb evidència de resultats positius.


Cap comentari: